ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

100% επιστροφή χρημάτων ή τροποποίηση των ημερομηνιών διαμονής σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδιού λόγω Covid-19.